SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Våra öppna utbildningar och COVID-19

Våra öppna utbildningar och COVID-19

Vi lever just nu i en mycket turbulent tid. Regeringen har uppmanat skolor och universitet som erbjuder utbildning för vuxna att genomföra dessa på distans för att minska den geografiska spridningen av smittan. Vi anpassar oss och flyttar därför våra kurser från klassrum i Göteborg till lärarledd utbildning online. Självklart med samma lärare och vi delar givetvis med oss av samma innehåll som i klassrummen. Interaktionen sker online som modereras av våra kursansvariga. Detta gäller minst till och med vecka 18.
1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support