Köpvillkor Köpvillkor

När du anmält dig till en kurs får du en bekräftelse på din anmälan. Innan kursen startar får du ett mail med all kursinformation.

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt lunch och fika. Transportregelverken ingår dock ej i kursdokumentationen utan måste medtas eller införskaffas av deltagaren. Litteraturen kan beställas hos SäkerhetsRådgivarna AB. Betalningsvillkor är 10 dagar. Moms tillkommer på alla priser.

Anmälan är bindande och bekräftas via e‐post. Deltagare erhåller plats i den
ordning anmälan inkommer. Deltagarantalet är av pedagogiska skäl begränsat.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för lågt deltagarantal,
varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver
utbetalas ej. Blir utbildningen inställd meddelar vi dig senast 10 dagar innan
start.

Avbokningar skall alltid ske skriftligen. Vid avbokning 4–2 veckor före kursstart debiteras halva avgiften. Vid avbokning 2–0 veckor före kursstart debiteras hela avgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person inom företaget efter samråd med SäkerhetsRådgivarna AB.

Rätt fakturainformation krävs vid anmälan. Korrekt adress, referens samt eventuellt inköpsnummer måste anges. Om fakturan returneras p.g.a. avsaknad av uppgifter eller felaktig fakturaadress och måste kompletteras eller ändras debiteras en administrativ kostnad på SEK 400.

Frakt tillkommer på alla produkter.

För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, adress samt vilken verksamhet du deltar i. Uppgifterna använder vi i vårt kundregister för att sända dig information om kommande verksamhet. Om du inte vill ha fortsatt information, skriv till oss. Läs mer om behandling av personuppgifter i vår integritetspolicy.

Home