SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Vad vi gör
  1. Tjänster

Vad vi gör

Med kärnkompetens inom farligt gods i kombination med praktisk erfarenhet blir våra rådgivare en pålitlig partner som kan ge dig ett effektivt stöd.

Fokus på farligt gods

Transport av farligt gods är ryggraden i vår verksamhet. För att kunna sätta farligt gods i rätt sammanhang krävs kunskap i angränsade ämnesområden såsom kemi och miljö, farligt avfall, risker, transport och logistik, arbetsmiljö och transportsäkerhet. Vi kan helheten och då blir det enkelt att se likheter, skillnader och detaljer. Detta har vi gjort sedan start och gör fortfarande varje dag.

Vår strategi att fokusera på området farligt gods i sin helhet gör att vi ständigt utvecklar oss inom området, håller koll på det senaste i branschen och samlar på oss en alltmer gedigen erfarenhet. Den delar vi gärna med oss av på våra utbildningar och genom våra tjänster.

Erfarenhet

Våra rådgivare jobbar dagligen med att lösa frågor kopplade till farligt gods och angränsande ämnesområden. Uppdragsgivarna finns inom de flesta branscher, offentlig sektor, myndigheter och högskolor. De representerar flertalet av Sveriges stora aktörer som avsänder, hanterar och transporterar farligt gods. Vi matchar alltid rätt rådgivare med rätt uppdrag där vi direkt kan skapa skillnad.

Vi sätter oss fort in i nya situationer och uppdrag. Rådgivarnas verklighetsförankring gör att vi är snabba, effektiva och talar klarspråk. Det blir rätt från början och ger resultat som ofta överträffar kundens förväntningar.

SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges mest välrenommerade företag inom sin bransch.

Tjänster

Vårt tjänsteutbud är brett och anpassas efter kundens behov. Vi jobbar med allt från enskilda frågor till ledningssystem för farligt gods. Rådgivning ges direkt per telefon, via vårt serviceavtal, eller skriftligen genom framtagna broschyrer, checklistor, rutiner med mera.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support