SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Emergency contact
  1. Tjänster
  2. Emergency contact

Emergency contact

Om tjänsten

Många länder och transportörer ställer krav på ett fungerande 24-timmars journummer vid transport av farligt gods. Vid påringning ska man svara på tekniska frågor gällande det farliga godset. Dessa frågor berör beskrivning av godset och dess egenskaper, risker för hälsa och miljö, åtgärder vid brand och spill samt första hjälpen.

Vi erbjuder 24-timmars journummer för sändningar med farligt gods. Våra experter på farligt gods håller jouren för era farligt gods sändningar.

Kontakta oss på 031-301 23 20 eller maila oss så berättar vi mer.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support