Välkommen!
Sjötransport av farligt gods
Utbildning
Vägtransport av farligt gods
Vi pratar klarspråk!
Kemikaliehantering
Lufttransport av farligt gods
Järnvägstransport av farligt gods

Ditt ledande kunskapsnav för säkrare transporter av farligt gods

Välkommen till oss på SäkerhetsRådgivarna AB, Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods och angränsande lagstiftning. Farligt gods utbildningar inom alla transportslag är vår vardag och vi är företaget som utbildat säkerhetsrådgivare sedan start. Våra tjänster bidrar till säkrare kemikaliehantering och transport av farligt gods.

Allt om och för säkerhetsrådgivare

Hos oss är du i trygga händer om du vill utbilda dig och bli eller förbli säkerhetsrådgivare. Du kan också anlita någon av våra säkerhetsrådgivare till din verksamhet.

Home