SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Integritetspolicy

Integritetspolicy 


1. Allmänt

Den personliga integriteten är viktig för oss på SäkerhetsRådgivarna AB och vi ansvarar för den personliga informationen som våra kunder, potentiella kunder och andra förser oss med. Denna integritetspolicy beskriver hur SäkerhetsRådgivarna AB behandlar, lagrar och hanterar personuppgifter. SäkerhetsRådgivarna AB, org nr 556582-7523, har sitt säte i Göteborg med adress Flöjelbergsgatan 20B, 431 37 Mölndal.

2. Varför samlar vi in personuppgifter?

SäkerhetsRådgivarna AB levererar specialanpassade utbildningar och tjänster för de som bland annat arbetar med transport av farligt gods och särskilt kategorin säkerhetsrådgivare för farligt gods. Företaget har därför ett intresse av att förse dessa personer med relevant information och erbjudanden. Vårt främsta syfte med personuppgifterna som vi samlar in är att kunna fullfölja de åtaganden som vi har gentemot våra kunder, men vi samlar också in uppgifter även från dig som i nuläget inte är kund hos oss men som har deltagit i våra utbildningar/seminarier/konferenser, varit i kontakt med oss, valt att prenumerera på våra nyhetsbrev eller är en potentiell kund. Som personuppgiftsansvarig har SäkerhetsRådgivarna AB ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och enligt gällande lagstiftning. 

3. Så skyddar SäkerhetsRådgivarna AB dina uppgifter

SäkerhetsRådgivarna skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs på samtliga datorer och telefoner som hanterar personuppgifter. De personuppgifter som finns på papper i pärmar och dylikt förvaras låsta utrymmen.  

4. Så samlar vi in dina personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från våra kunder för att ge en god service, fullfölja avtal och hantera beställningar. Genom att du själv kontaktar SäkerhetsRådgivarna AB, beställer eller besöker vår hemsida och i samband med detta lämnar personuppgifter till företaget samtycker du till att dessa personuppgifter sparas för vidare kontakt. Vi samlar också in personuppgifter om potentiella kunder till våra tjänster, utbildningar och produkter. Uppgifter om dessa personer fås från bland annat hemsidor, offentliga register, myndighetsregister, branschorganisationer.  

5. Exempel på personuppgifter som vi hanterar

De insamlande personuppgifter utgörs av t.ex. namn, företag, adress, mailadress, telefonnummer. I vissa fall samlar vi även in uppgifter om befattning. Om du är säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods tillkommer i förekommande fall även uppgifter om din behörighet.  

6. Det här använder vi dina uppgifter till

För följande ändamål behandlar SäkerhetsRådgivarna AB dina yrkesmässiga personuppgifter med stöd av samtycke och/eller intresseavvägning:  

6.1 För att hantera beställning/köp

Anmälan till utbildningar/seminarier/konferenser eller beställning/köp av produkter, tjänster, utbildningar och nyhetsbrev kan göras via företagets hemsida, mail, brev eller telefon. I samband med detta ombeds du att lämna vissa personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna för att kunna fullfölja avtalet och hantera din beställning.  

6.2 För att fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen). Denna insamling av dina personuppgifter är en rättslig förpliktelse och krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.  

6.3 För att kunna leverera anpassade nyheter, utbildningar och tjänster

SäkerhetsRådgivarna har ett intresse av att förse våra kunder och potentiella kunder med relevant information och erbjudanden (information om nyheter, viktiga regeländringar, rådgivning, marknadsföring våra tjänster och utbildningar m.m.). Kommunikationsmedlet är nyhetsbrev via mail. Möjlighet att avanmäla sig från kommande utskick finns alltid.  

6.4 För att utveckla vår verksamhet

Medlemsenkäter via utskick (utvärdering kring deltagande i utbildning, seminarium eller konferens)  

7. Hur länge lagras personuppgifterna?

Dina personuppgifter lagras i vårt datasystem endast så länge som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.  

8. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter används av SäkerhetsRådgivarna AB och de företag som agerar som personuppgiftsbiträden för SäkerhetsRådgivarna AB. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till några andra bolag om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.  

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part (företag) om det krävs för att tillhandahålla en tjänst.  

9. Cookies

SäkerhetsRådgivarnas webbplats använder sig av små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framför allt för att samla in statistik och för att förbättra upplevelsen för användaren. Det kan exempelvis handla om ett val du gör på vår webbplats sparas.  

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari och Opera och finns tillgängligt här.  

10. Dina rättigheter

Som registrerad hos SäkerhetsRådgivarna AB har du följande rättigheter:
- Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som samlats in om dig
- Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig
- Du har rätt att bli raderad ur våra system under följande förutsättningar: uppgifterna behövs inte längre för det ändamål som de från början var avsedda för
- Om uppgifterna sparats med ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket
- Om personuppgifterna behandlats på ett felaktigt sätt

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (exempelvis bokföringslagen) att behålla uppgifterna.  

11. Kontakt

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med SäkerhetsRådgivarna AB med anledning av företagets behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta SäkerhetsRådgivarna AB genom telefon 031-301 23 20, mail info@sakerhetsradgivarna.se eller genom att skicka brev till SäkerhetsRådgivarna AB, Vasagatan 58, 411 37 Göteborg.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support