SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Våra öppna kurser
  1. Utbildning

Öppna kurser

Här finner du vårt gedigna kursutbud. Oavsett om du är nybörjare eller arbetat länge med farligt gods har vi kurser som kan hjälpa dig. Från grund, fördjupning till uppdatering. För alla transportslag; väg, järnväg, sjö och luft. Gå enstaka kurser eller bygg ditt utbildningspaket för t ex säkerhetsrådgivare.

Utbildning på plats, online eller som hybrid

Vissa av våra utbildningar genomförs på plats i fysiska klassrum och andra i virtuella klassrum online. På några kurser har vi även hybridundervisning, dvs samtidigt i fysiskt klassrum och online. Som kursdeltagare hos oss får du lika djupgående utbildning vilket sätt du än väljer att delta på. Vi är alltid öppna för att deltagarna ska interagera och ställa frågor under våra kurser. 

Utbildning

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support