SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Farligt gods konferensen
  1. Utbildning
  2. Farligt Gods Konferensen

Farligt Gods Konferensen

SäkerhetsRådgivarna AB en av arrangörerna till Farligt Gods Konferensen. Sveriges självklara mötesplats för alla som arbetar med farligt gods, säkerhet, transport och logistik. Konferensens syfte är att skapa en plats där verksamma i branschen träffas, utbyter kunskaper och skapar bestående nätverk.

Genom representanter från myndigheter, högskolor, branschorganisationer, forskningsinstitutioner och näringsliv samlas en unik kompetens och erfarenhet under ett tak för att diskutera aktuella frågor och problemställningar. På plats utöver talarna finns resurspersoner som på olika sätt är engagerade i verksamheter med farligt gods för väg, järnväg, luft och sjö.

Konferensen representerar alla trafikslag och utgångspunkten är säkerhet på bred front, dvs både beröra safety såväl som security, logistik, ekonomi och effektivitet, samverkan etc. Föreläsningar och paneldebatter kompletteras av pauser för diskussioner och kontaktmöjligheter.

Kommande konferens: 
Farligt Gods Konferensen 2024 i Göteborg

Genomförda konferenser:
Farligt Gods Konferensen 2022 - Göteborg
Farligt Gods Konferensen 2019 - Göteborg
Farligt Gods Konferensen 2018 - Göteborg
Farligt Gods Konferensen 2016 - Göteborg
Farligt Gods Konferensen 2015 - Stockholm

Läs mer och anmäl dig till Farligt gods konferensen

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support