SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts

Aktuellt

IMDG-koden och leverans från England

IMDG-koden, utgåva 40-20 är väldigt försenad pga stora leveransproblem från IMO. De har hänvisat till pandemi och Brexit och lovade att koden skulle vara på marknaden senast i april. Nu är vi i maj och IMO har dessvärre slutat svara på när de faktiskt kan leverera den nya IMDG-koden. Vi får helt enkelt avvakta och se.

Transportstyrelsen ger ut nytryck av föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods

Transportstyrelsen ger ut nytryck av föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden), TSFS 2015:66. I detta nytryck införlivas alla de ändringar som finns i utgåva 40-20 av den internationella IMDG-koden och man passar samtidigt på att översätta hela IMDG-koden till svenska. Föreskriften förväntas träda ikraft 1 juni 2022.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support