SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Farligt gods konferensen 2024

Farligt gods konferensen 2024

Den 25-26 april 2024 är det dags för nästa Farligt Gods Konferens, mötesplatsen för alla som arbetar med farligt gods, säkerhet, transport och logistik. Konferensens syfte är att skapa en mötesplats där verksamma i branschen träffas, utbyter kunskaper och skapar bestående nätverk. 

SäkerhetsRådgivarna AB är en av arrangörerna och vi ser fram emot en inspirerande dag.

Farligt Gods Konferensen

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support