SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSB förlänger giltighetstid för intyg för säkerhetsrådgivare och förare ytterligare

MSB förlänger giltighetstid för intyg för säkerhetsrådgivare och förare ytterligare

MSB har tagit beslut om att förlänga giltighetstid för intyg för säkerhetsrådgivare samt förarintyg ytterligare. Intyg vars slutdatum ligger mellan 1 mars 2020 och 1 september 2021 kommer nu att förlängas till 30 september 2021. 

Förlängning av säkerhetsrådgivarintyg för väg och järnväg sker via multilaterala avtal M334 och RID 1/2021. Intyg för säkerhetsrådgivare för sjö- och luftbehörighet förlängs med stöd av 11§ i MSBs föreskrifter (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. 

Intyg för förare förlängs via multilateralt avtal M333. Observera att denna förlängning av intyg endast kan tillämpas i de länder som undertecknat M333. Frankrike och Belgien har redan flaggat för att de inte kommer att skriva under. Förare som då trafikerar de länderna kan inte köra där med intyg utgångna efter den 28 februari 2021.

M333

M334

RID 1/2021

MSB Beslut 2021-01244

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support