SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Olyckor och tillbud med farligt gods 2021

Olyckor och tillbud med farligt gods 2021

Olyckor och tillbud som inträffar i samband med lastning, lossning eller transport av farligt gods på väg och järnväg rapporteras av verksamhetsutövaren till MSB. De inrapporterade händelserna analyseras och sammanställs av myndigheten. Sammanställningen presenteras årligen på MSBs hemsida för att vi ska kunna dra lärdomar av det inträffade.

Rapporterade olyckor och tillbud 2021

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support