SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Transport av desinfektionsmedel

Transport av desinfektionsmedel

Den pågående pandemin har ökat behovet av desinfektionsmedel, som oftast är klassificerat som farligt gods, inom hela samhället. Detta har gjort att transporterna av dessa medel har ökat enormt och många nya aktörer med begränsade kunskaper inom farligt gods har svårt att få en överblick och att uppfylla gällande bestämmelser. 

Luxemburg har initierat ett multilateralt avtal M328 för att underlätta transport med desinfektionsmedel främst till apotek och andra återförsäljare. Sverige har hittills inte skrivit under detta avtal.  

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support