SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Säkerhetsrådgivare
  1. Tjänster
  2. Säkerhetsrådgivare - extern

Säkerhetsrådgivare - extern

Om tjänsten

Verksamheter som transporterar, lastar eller lossar farligt gods ska utse en särskild person som ska vara säkerhetsrådgivare när det gäller sådana transporter. Kravet på säkerhetsrådgivare gäller även verksamheter som överlämnar farligt gods till någon annan för transport. Er verksamhet kan anlita en av våra rådgivare som er externa säkerhetsrådgivare för farligt gods.

  • Tjänsten utförs av säkerhetsrådgivare godkända för alla fyra transportslag och som dagligen arbetar med frågor rörande transport av farligt gods, säkerhetsrådgivarens uppgifter samt kringliggande lagstiftning.
  • Vi erbjuder ett team av säkerhetsrådgivare där en blir huvudansvarig för er verksamhet. Det finns således alltid en reserv om den huvudutnämnda säkerhetsrådgivaren inte är anträffbar.
  • Styrkan hos våra säkerhetsrådgivare är kompetensen, erfarenheten, kontaktnätet, tydliga och raka svar och ett stort engagemang.

Kontakta oss på 031-301 23 20 eller maila oss så berättar vi mer.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support