Branschföreningar

Branschföreningar

SäkerhetsRådgivarna AB är engagerade i branschföreningar vi tycker har ett viktigt syfte och som överensstämmer med vår verksamhet.

SFGS - Säkerhetsrådgivare för farligt gods i Sverige

Branschföreningen SFGS, Säkerhetsrådgivare för farligt gods i Sverige, är en ideell förening för säkerhetsrådgivare. Föreningens syfte att nätverka och hitta varandra som säkerhetsrådgivare, att påverka i frågor som rör säkerhetsrådgiveriet och att diskutera frågeställningar.

SäkerhetsRådgivarna AB initierade starten av denna förening och arbetar aktivt med dess utveckling. Vi sitter i föreningens styrelse och alla våra säkerhetsrådgivare är medlemmar i föreningen.

Läs mer om SFGS

DGTA - Dangerous Goods Trainers Association

DGTA är en ideell organisation med globala medlemmar vars syfte är att främja och utveckla hög kompetens bland yrkesverksamma farligt gods lärare runt om i världen.

SäkerhetsRådgivarna AB, vars farligt gods lärare även arbetar aktivt internationellt som lärare och föreläsare, är sedan många år medlemmar i denna organisation.

Läs mer om DGTA

Home