SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Kontakta oss
  1. Om oss
  2. Kontakta oss

Kontakta oss

Tack för att du vill komma i kontakt med oss. Våra farligt gods specialister är företagets ansikte utåt. Oavsett om du ringer via växeln eller direkt till någon person är du alltid lika välkommen.

SäkerhetsRådgivarna AB
Vasagatan 58
411 37 Göteborg

Tel, växel: 031-301 23 20
E-post: info@sakerhetsradgivarna.se
Kontakta ekonomi: ekonomi@sakerhetsradgivarna.se
VAT-nr: SE556582752301

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support