SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Vi stödjer
  1. Om oss
  2. Vi stödjer

Vi stödjer

SäkerhetsRådgivarna AB lämnar ekonomiska bidrag till några utvalda organisationer som vi tycker har ett viktigt syfte och som överensstämmer med våra grundläggande värderingar.

SOS Barnbyar

SOS Barnbyar finns i 136 länder och landområden. De har byggt och driver barnbyar, skolor, yrkesskolor, sociala center, medicinkliniker och familjestärkande program över hela världen. SOS Barnbyar arbetar outtröttligt för varje barns rätt till ett hem. Det gör de genom att ge barn som förlorat allt ett nytt hem och stöd till familjer som håller på att falla isär så att det ska ha möjlighet att hålla ihop.

Varje år avsätter SäkerhetsRådgivarna AB 50 kr per anmäld kursdeltagare till SOS Barnbyar. Bidraget betalar vi in i slutet av varje år när kurserna är avslutade. Vi är så tacksamma och glada över att vi tillsammans kan hjälpa de barn som bäst behöver det.

Läs mer om SOS Barnbyar

Missing People

Missing People Sweden är en ideell förening, utan bidrag från staten. Det stöd de får, via gåvor från privatperson eller samarbeten med företag, går oavkortat till uppbyggnad av verksamheten – MPS behöver all form av utrustning bl annat kartor, kommunikationsutrustning, första-hjälpen-utrustning, västar, ficklampor, batterier, och mycket mer.

SäkerhetsRådgivarna AB har valt att årligen sponsra Missing People Swedens arbete så att de kan hitta fler försvunna personer, återförena fler familjer och rädda liv.

Läs mer om Missing People Sweden

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support