SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Säkerhetsrådgivare - Repetition

Förbli säkerhetsrådgivare

Giltighetstiden för ett säkerhetsrådgivarintyg är 5 år. För att förbli en säkerhetsrådgivare ska du genomföra ett repetitionsprov innan intyget går ut. Provet kan avläggas 12 månader före intygets utgångsdatum. Vid godkänt resultat förlängs behörigheten med ytterligare 5 år från intygets utgångsdatum.

Vår repetitionsutbildning för säkerhetsrådgivare är upplagd på följande sätt.

1. Uppdatera dina farligt godskunskaper

Vilken slags repetitionsutbildning som behövs beror på hur du som säkerhetsrådgivare förvaltat din kunskap sedan förra examinationen. Vanligtvis brukar kunskapen smalna av och anpassas till den verksamhet man är säkerhetsrådgivare för. Därför rekommenderar vi att man innan förnyad examination går någon repetitionsutbildning.

Vi har korta repetitionskurser för alla transportslag.

ADR/RID Repetition landtransport, 1 dag
IMDG-koden Repetition sjötransport, 1 dag
IATA-DGR Repetition lufttransport, 1 dag

Ibland är dock en grundkurs mer lämplig än våra repetitionskurser, särskilt om man inte jobbat med något av regelverken på ett tag.

2. Förbered dig för examination

Innan examinationen i Karlstad erbjuder vi en mycket uppskattad repetition inför examination. Under dessa dagar skriver man diagnostiska prov. Ett sätt att stämma av dina kunskaper, känna av provsituationen och repetera.

Repetition inför examination (diagnostiska prov + lärarledd genomgång)

3. Examinera dig

Examinationen skrivs i hos MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) i Karlstad. Läs mer om examinationen.

Repetitionsprovet innehåller allmänna och transportrelaterade frågor, precis som vid förstagångsprovet, men ingen fallstudie. Om intygets giltighetstid har gått ut måste säkerhetsrådgivaren skriva ett förstagångsprov för att förnya sin behörighet, d.v.s. allmänna och transportrelaterade frågor samt fallstudie.

Utbildning

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support