SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Bli och förbli säkerhetsrådgivare
  1. Utbildning
  2. Utbildning för säkerhetsrådgivare

Bli och förbli säkerhetsrådgivare

Hos oss är du i trygga händer om du vill bli eller förbli en säkerhetsrådgivare för farligt gods. Vi har utbildat säkerhetsrådgivare sedan kravet infördes år 2000. Varje termin, varje år. Det är vi oerhört stolta över. 

Nybörjare (år 0)

För att bli en säkerhetsrådgivare måste man genomgå en examination med godkänt resultat. Examinationen kan omfatta ett eller flera transportslag (väg, järnväg, sjö eller luft). Val av transportslag bestämmer säkerhetsrådgivarens behörighet och styr även inom vilka verksamheter man kan verka som rådgivare. Vår utbildning ger dig de kunskaper du behöver inför din examination. Läs mer

Komplettera & håll kunskapen vid liv (år 1-4)

En säkerhetsrådgivare kan utöka sin behörighet med fler transportslag genom att avlägga ett kompletteringsprov. Vi utbildar i alla transportslag och våra grundkurser ger dig gedigna kunskaper i regelverken för väg-, järnvägs-, sjö- och lufttransport av farligt gods. Det är också viktigt att som säkerhetsrådgivare behålla sin kompetens under intygets giltighet. Med våra uppdateringskurser håller du kunskapen vid liv.

Repetera (år 5)

En säkerhetsrådgivare kan förlänga sin behörighet genom att avlägga ett repetitionsprov. Detta prov måste genomföras innan intygets giltighetstid går ut. Vår repetitionsutbildning för säkerhetsrådgivare fokuserar på att uppdatera, repetera och bredda dina farligt gods kunskaper. Läs mer

Examination

Examinationen för säkerhetsrådgivare kan vara ett förstagångsprov, repetitionsprov, kompletteringsprov eller omprov. Efter godkänd examination erhåller säkerhetsrådgivaren ett intyg som är giltigt i fem år. Ansvarig för examinationen är MSB. Läs mer

Utbildning

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support