SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Bli säkerhetsrådgivare

Bli säkerhetsrådgivare

En blivande säkerhetsrådgivare ska vid examination besitta kunskaper om risker förenade med transport av farligt gods, lagar, förordningar och föreskrifter som är tillämpliga för de olika transportslagen samt de uppgifter som säkerhetsrådgivaren ansvarar för enligt lagstiftningen.

Vår utbildning för säkerhetsrådgivare är upplagd i fyra steg. Du har möjlighet att påverka innehållet i steg 1 och 3 genom dina val. Innehållet i steg 2 och 4 ingår alltid i utbildningen.

1. Välj transportslag

Du kan ha behörighet för en eller flera transportslag. Välj de transportslag som är aktuella för dig och ditt företag.

ADR —Vägtransport av farligt gods, 3 dagar
RID — Järnvägstransport av farligt gods, 1 dag
IMDG — Sjötransport av farligt gods, 2 dagar
IATA-DGR — Lufttransport av farligt gods, 2,5 dagar

2. Lär dig farligt gods grunderna och allt om säkerhetsrådgivare

Kunskap om grundläggande bestämmelser för farligt gods i Sverige samt säkerhetsrådgivarens roll och arbetsuppgifter är nödvändiga för blivande säkerhetsrådgivare. Dessa kunskaper får du genom följande kurs.

Säkerhetsrådgivarens uppgifter, 2 dagar

3. Förbered dig för examination

Innan examinationen i Karlstad erbjuder vi en mycket uppskattad repetition inför examination. Under dessa dagar skriver man diagnostiska prov. Ett sätt att stämma av dina kunskaper, känna av provsituationen och repetera.

Repetition inför examination (diagnostiska prov + lärarledd genomgång)

4. Examinera dig

Examinationen skrivs i hos MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) i Karlstad. Läs mer om examinationen.

Hos oss är du i trygga händer

Hos oss är du i trygga händer om du vill utbilda dig till säkerhetsrådgivare för farligt gods. Vi har utbildat säkerhetsrådgivare sedan kravet infördes år 2000. Varje termin, varje år. Det är vi oerhört stolta över. 


Utbildning

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support