SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Vägfärjetrafik

Vägfärjetrafik

Vägfärjor, en mindre typ av bilfärja, används för kortare sträckor och ersätter vägen över vatten där annan förbindelse saknas. På vägfärjor gäller begränsningar för transport av farligt gods. I Sverige är det Trafikverket Färjerederiet som ansvarar för trafiken med vägfärja.

Vilka regler gäller?

På vägfärjor gäller regelverket ADR istället för IMDG-koden, det vill säga bestämmelserna för vägtransport av farligt gods. Detta framgår av Transportstyrelsens föreskrifter om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E.

Förutsättningen är att vägfärjorna är lämpade för transport av farligt gods, att godset stuvas på öppet däck och att turerna anpassas efter det farliga godsets klassificering. På det transporterande fartyget ska finnas befattningshavare med relevant utbildning i transport av farligt gods för att omedelbart kunna vidta effektiva åtgärder i händelse av olycka.

För att kunna bedöma att olika typer av farligt gods är kompatibla och tillräckligt separerade från varandra ska befälhavaren, i god tid före lastning, skaffa sig nödvändig information om lasten.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support