Vägfärjetrafik

Vägfärjetrafik

Vägfärjor, en mindre typ av bilfärja, används för kortare sträckor och ersätter vägen över vatten där annan förbindelse saknas. På vägfärjor gäller begränsningar för transport av farligt gods. I Sverige är det Trafikverket Färjerederiet som ansvarar för trafiken med vägfärja.

Vilka regler gäller?

På vägfärjor gäller regelverket ADR istället för IMDG-koden, det vill säga bestämmelserna för vägtransport av farligt gods. Detta framgår av Transportstyrelsens föreskrifter om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E.

Förutsättningen är att vägfärjorna är lämpade för transport av farligt gods, att godset stuvas på öppet däck och att transporttiden mellan hamnanlöp är maximalt en timme.

Förare av farligt gods ska senast en timme innan avgång informera besättningen om transporten.

Home