SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Kemikaliesäkerhet
  1. Tjänster
  2. Kemikaliesäkerhet

Kemikaliesäkerhet

Om tjänsten

Kemikaliesäkerhet är en affärstillgång. Reach, CLP och övrig kemikalielagstiftning har ett gemensamt syfte: att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön genom att göra branscher och företag ansvariga för säkerheten hos de kemikalier som släpps ut på marknaden.

De flesta företag och organisationer hanterar kemikalier i olika utsträckning. Oavsett om ni är tillverkare, importör, nedströmsanvändare eller distributör kan ett bra kemikaliearbete minska riskerna och ofta kostnaderna.

Våra kemikalierådgivare hjälper er med allt från säkerhetsdatablad, klassificering av kemiska produkter och avfall, märkning av kemiska produkter, anmälan till produktregistret, Reach-arbetet till att hyra ut miljöhandläggare som arbetar på plats hos kunden.

Kontakta oss på 031-301 23 20 eller maila oss så berättar vi mer.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support