SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Abonnemang på regelverk
 1. Tjänster
 2. Abonnemang på regelverk

Abonnemang

Om tjänsten

För att dina regelverk alltid ska vara uppdaterade, rekommenderar vi att du tecknar ett abonnemang. Uppdateringar och ändringar av regelverken för transport av farligt gods sker med 1-2 års mellanrum och det är viktigt att se till att alltid ha tillgång till uppdaterade bestämmelser.

Teckna ett abonnemang för dina farligt gods regelverk så bevakar vi utgivningen av och levererar nya utgåvor, ändringar och rättelser till dig. Abonnemang kan tecknas på ett eller flera av följande regelverk:

 • Vägtransport av farligt gods - ADR-S (svensk utgåva)
 • Vägtransport av farligt gods - UN ADR (engelsk utgåva)
 • Järnvägstransport av farligt gods - RID-S (svensk utgåva)
 • Sjötransport av farligt gods - IMDG-koden, vol I och II (engelsk utgåva)
 • Sjötransport av farligt gods - IMDG-koden, supplement (engelsk utgåva)
 • Lufttransport av farligt gods - IATA-DGR (engelsk utgåva)
 • Lufttransport av farligt gods - ICAO Technical Instructions
 • UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
 • UN Manual of Tests & Criteria

Fyll i ABONNEMANGSAVTALET och maila det till oss så lägger vi upp ett abonnemang.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support