Våra öppna kurser

Öppna kurser

Oavsett om du är nybörjare eller arbetat länge med farligt gods har vi kurser som kan hjälpa dig. Från grund, fördjupning till uppdatering. För alla transportslag; väg, järnväg, sjö och luft. Här söker du, läser om och beställer kurser ur vårt öppna utbud.

Produkter

Home