SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. ADR-S och RID-S övergångsperiod är slut 1 juli 2021

ADR-S och RID-S övergångsperiod är slut 1 juli 2021

Transportregelverken ADR-S och RID-S kom ut i nya utgåvor 2021. Under en övergångsperiod fick även 2019 års utgåvor tillämpas. Den är nu slut och från 1 juli 2021 gäller nu enbart ADR-S 2021 (MSBFS 2020:9) och RID-S 2021 (MSBFS 2020:10). Har du behov att köpa nya regelverk hittar du dem under transportregelverk.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support