SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Boken Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods finns nu att köpa

Boken Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods finns nu att köpa

Boken Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods finns nu att köpa på Jure bokhandel. Boken är en unik sammanställning av en säkerhetsrådgivares roll och arbetsuppgifter. 

Beställ boken på Jure.se, sök på säkerhetsrådgivare.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support