SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Containrar har fastnat i Shanghai

Containrar har fastnat i Shanghai

Hamnen i Shanghai, som är en av världens största, stängde pga pandemin ner under lång tid. I samband med att man nu öppnar upp igen har det maritima konsultbolaget Drewry kartlagt hur logistiken påverkats. Kartläggningen visar att 260 000 containrar med exportgods fastnat i Shanghai bara under april månad. Nu återgår man till produktion i hamnen men många befarar att det tar hela sommaren att komma ikapp. Endast dessa 260 000 containrar fyller 13 st av världens största containerfartyg, dvs sådana som tar 20 000+ TEU.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support