SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Farligt Gods Konferens i Norge

Farligt Gods Konferens i Norge

Som en av arrangörerna av Farligt Gods Konferensen i Sverige vill vi uppmärksamma att det även i vårt grannland finns möjligheter att delta i liknande konferens. Den 5-6 september arrangerar Norsk Forening for Farlig Gods (NOFAG) sin Farligt God Konferens 2022.

Till konferensen

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support