SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Förlängning av farligt gods-utbildningars giltighet för flygtransport

Förlängning av farligt gods-utbildningars giltighet för flygtransport

Transportstyrelsen har beslutat om undantag gällande krav på repetitionsutbildning inom 24 månader gällande lufttransport av farligt gods. Beslutet gäller till och med den 17 november 2020 och är framtaget för att minska smittspridning.
1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support