SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. IMDG-koden utgåva 40-20 är äntligen tillgänglig

IMDG-koden utgåva 40-20 är äntligen tillgänglig

Äntligen har IMDG-koden utgåva 40-20 kommit till Sverige. Den finns att beställa hos oss för omedelbar leverans. 

Beställ transportregelverk

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support