SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSB bjuder in till samrådsmöte inför Joint-Meeting

MSB bjuder in till samrådsmöte inför Joint-Meeting

Nu är det dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 25-28 mars har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i 2025 års utgåva av RID/ADR. MSB önskar synpunkter på förslagen och kommer inför det internationella mötet att beakta dessa synpunkter och avgöra vilken ståndpunkt Sverige ska framföra under mötet.

Det finns enbart möjlighet att delta på samrådsmötet på distans via Skype. En inbjudan med Skype-länk till mötet skickas ut till de deltagare som anmält att de ska delta på samrådet.

Tid: Onsdagen den 13 mars kl. 10.00 - 13.00
Plats: På distans via Skype
OBS! Anmäl ert deltagande till Henric Strömberg eller Johan Karlsson senast måndagen den 11 september.

Om ni inte kan delta på samrådsmötet är ni välkomna att lämna skriftliga synpunkter, senast måndagen den 11 september till henric.stromberg@msb.se eller johan.karlsson@msb.se.

I dokumentsammanställningen finns en sammanfattning av de förslag som ska behandlas och en länk till respektive dokument.

Dokumenten finns att läsa i sin helhet på FN:s hemsida: Officiella dokument och Informella dokument (INF)

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support