SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSB bjuder in till samrådsmöte inför möte med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG)

MSB bjuder in till samrådsmöte inför möte med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG)

MSB bjuder in till samrådsmöte inför det 61:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG) som berör samtliga transportslag. 

Läs dokumentsammanfattning över de dokument som kommer att diskuteras för eventuella ändringar av FN-rekommendationerna. För att få en komplett bild av respektive förslag är det viktigt att även läsa de fullständiga dokumenten, samt ev. bakgrundsdokument till vilka dessa hänvisar. Förslagen (Working Documents och Informal Documents) kan även laddas ner och läsas i sin helhet direkt på FN:s hemsida för mötet.

Vid anmälan till samrådsmötet MSB att ni anger vilket eller vilka förslag som ni är intresserade av och som ni vill ska diskuteras. På mötet kommer MSB i första hand ta upp de förslag som anmälts.

Tid för samrådsmöte: Torsdagen den 17 november,  kl. 10.00 - 12.00 (anmälan senast den 15 november)

Plats: Distans via Skype (möteslänk skickas den 16 november till de som anmält sig)

Observera att det även går bra att lämna synpunkter på dokumenten utan att delta på samrådsmötet. Synpunkterna skickas via e-post senast den 16 november till josefine.gullo@msb.se eller camilla.oscarsson@msb.se


1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support