SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSB bjuder in till samrådsmöte inför möte med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG)

MSB bjuder in till samrådsmöte inför möte med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG)

MSB bjuder in till samrådsmöte online den 18 november 2021 inför det 59:de mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG). Uppgifter om mötet samt en dokumentsammanställning med sammanfattningar av förslagen på svenska finns i bifogad fil. Synpunkter kan även lämnas senast den 18 november via e-post till josefine.gullo@msb.se eller camilla.oscarsson@msb.se. 

2021-2 TDG dokument (Samråd)

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support