SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSB bjuder in till samrådsmöte inför möte med OTIF

MSB bjuder in till samrådsmöte inför möte med OTIF

MSB bjuder in till samrådsmöte inför det kommande mötet med OTIF:s stående arbetsgrupp för internationell transport av farligt gods på järnväg, RID Committee of Experts’ standing working group. 

Nedan finns en sammanställning över dokumenten som kommer att behandlas av arbetsgruppen och som hittills har publicerats på OTIF:s hemsida. Förslagen kan läsas i sin helhet på OTIF:s hemsida . Mötet med arbetsgruppen är det sista inför RID-kommitténs beslut om ändringar av RID som ska träda i kraft den 1 januari 2025 (RID 2025).

Working documents publiceras här: https://otif.org/en/?page_id=1119  

Informal documents publiceras här: https://otif.org/en/?page_id=1122 

För att få en komplett bild av respektive dokument är det viktigt att även läsa de länkade dokumenten, samt eventuella bakgrundsdokument som dessa hänvisar till.

Tid för samrådsmöte: Onsdagen den 8 maj kl. 10:00 – 12:00
Plats: Distans via Skype

Anmälan senast måndagen den 6 maj om ni ska delta. Efter detta datum skickas sedan en Skype-inbjudan till anmälda deltagare.

Det går också bra att lämna synpunkter på dokumenten utan att delta på samrådsmötet. Synpunkterna kan mejlas till joakim.agas@msb.se eller henric.stromberg@msb.se

2024-05 Dokumentsammanställning

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support