SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSB bjuder in till samrådsmöte inför möte med OTIF:s arbetsgrupp

MSB bjuder in till samrådsmöte inför möte med OTIF:s arbetsgrupp

MSB vill bjuda in till samrådsmöte inför det kommande mötet med OTIF:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på järnväg (RID Committee of Experts’ standing working group) som äger rum den 23 maj 2022. Bifogat finns en sammanställning över dokumenten som kommer att behandlas av arbetsgruppen och som hittills har publicerats på OTIF:s hemsida eller aviserats av OTIF. Förslagen kan läsas i sin helhet på OTIF:s hemsida. Mötet med arbetsgruppen är det sista inför beslut om ändringar av RID som ska träda i kraft den 1 januari 2023 (RID 2023).

Inbjudan samråd RID

Dokumentsammanställning samråd RID

Working documents publiceras här: http://otif.org/en/?page_id=7295

Informal documents publiceras här: http://otif.org/en/?page_id=7296

För att få en komplett bild av respektive dokument är det viktigt att även läsa de länkade dokumenten, samt eventuella bakgrundsdokument som dessa hänvisar till.

Tid för samrådsmöte: Torsdagen den 12 maj kl. 10:00 – 12:00

Plats: Distans via Skype

Anmäl senast tisdagen den 10 maj om ni ska delta. En Skype-inbjudan skickas sedan efter detta datum till anmälda deltagare. E-post: joakim.agas@msb.se

Det går även bra att lämna synpunkter på dokumenten utan att delta på samrådsmötet. Synpunkterna mejlas då till joakim.agas@msb.se.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support