SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSB ger tillfälle att lämna synpunkter på ändringar i ADR-S och RID-S

MSB ger tillfälle att lämna synpunkter på ändringar i ADR-S och RID-S

MSB önskar synpunkter på de föreslagna föreskrifterna ADR-S och RID-S senast den 22 september 2021. Läs mer på MSBs hemsida.
1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support