SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSB har delat rapport från senaste mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods.

MSB har delat rapport från senaste mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods.

MSB har delat den svenska rapporten från det senaste mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG) som avslutades 2 juli. Besluten som fattades under mötet kommer att påverka innehållet i den 23:a utgåvan av FN-rekommendationerna och 2025 års utgåvor av ADR/RID, samt även IMDG-koden och IATA-DGR.

2021-07 Rapport från TDG-mötet

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support