SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSB har sammanställt dokument inför den 57:e mötet med FN:s subkommitté TDG

MSB har sammanställt dokument inför den 57:e mötet med FN:s subkommitté TDG

MSB har sammanställt dokument inför den 57:e mötet med FN:s subkommitté TDG och för ändringar till den 22:e utgåvan av FN-rekommendationerna för farligt gods. Mötet hålls i Genève den 30 november-9 december 2020. I sammanställningen finns länkar till varje förslag i sin helhet, där syfte och bakgrund till förslagen framgår. 

2020-2 TDG Svensk preliminär ståndpunkt till subkommittémötet

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support