SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSB ställer in examinationstillfällen i februari

MSB ställer in examinationstillfällen i februari

MSB har pga rådande omständigheter med Covid-19 beslutat att ställa in de examinationstillfällen för säkerhetsrådgivare som var inplanerade i februari. MSB hoppas kunna genomföra examinationerna 24-25 mars i Karlstad. Ytterligare provtillfällen finns i april, maj och juni.

För er som har ett befintligt säkerhetsrådgivarintyg med förlängt giltighetsdatum till 28 februari, kan vi informera om att MSB jobbar med en ny internationell förlängning som dock ännu inte är klar.
1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support