SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSBs rapport från det senaste mötet med FN:s subkommitté TDG

MSBs rapport från det senaste mötet med FN:s subkommitté TDG

MSB redovisar sin svenska rapport från det 63:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG). Besluten som fattades kommer att införas i den 24:e utgåvan av FN-rekommendationerna och i 2027 års utgåvor av ADR, RID, IMDG-koden samt ICAO-TI och IATA-DGR.

MSBs rapport från TDG-möte dec 2023

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support