SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSBs rapport från mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG)

MSBs rapport från mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG)

MSB ger här sin svenska rapport från det 60:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG) som avslutades den 6 juli. 

Besluten som fattades under mötet kommer att påverka innehållet i den 23:e utgåvan av FN-rekommendationerna och 2025 års utgåvor av ADR/RID (samt även de kommande reglerna för sjö och luft). 

Rapport från TDG-mötet juli 2022

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support