SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSBs rapport från RID Committee of Experts’ standing working group och från RID Committee of Experts

MSBs rapport från RID Committee of Experts’ standing working group och från RID Committee of Experts

MSB lämnar sin rapport från det 17:e mötet med OTIF:s ständiga arbetsgrupp för internationell transport av farligt gods på järnväg (RID Committee of Experts’ standing working group) som ägde rum den 22 maj 2024 och från det efterföljande 58:e mötet med OTIF:s RID-kommitté för internationell transport av farligt gods på järnväg (RID Committee of Experts) som ägde rum den 23 maj 2024. 

2024-05 Rapport RID

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support