SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSBs rapport från WP.15 gällande vägtransport av farligt gods

MSBs rapport från WP.15 gällande vägtransport av farligt gods

MSB ger sin svenska rapport från förra veckans möte med WP.15, som är den arbetsgrupp inom FN som behandlar ändringar i bestämmelserna för transport av farligt gods på väg (ADR). Vid detta mötet antogs de ändringar som kommer att träda i kraft i ADR den 1 januari 2025, samt även vissa ändringar till ADR 2027.

Svensk rapport WP.15 april 2024

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support