SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSBs sammanställning av dokument till Joint-mötet i september

MSBs sammanställning av dokument till Joint-mötet i september

MSB ger ut en sammanställning av dokument till Joins-möte (ADR/RID/ADN) om transport av farligt gods som genomfördes i Bern och Geneve under september 2020.

2020-09 Joint-möte

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support