SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Multilateralt avtal M331 för att förlänga tid för återkommande kontroll av tryckkärl

Multilateralt avtal M331 för att förlänga tid för återkommande kontroll av tryckkärl

Sverige har undertecknat det multilaterala avtalet M331 som ger ger möjlighet att förlänga tiden för återkommande kontroll av tryckkärl. Detta gäller till 31 mars 2021 och för vissa UN-nummer. Läs mer i M331.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support