SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Nya farligt gods regler 2021

Nya farligt gods regler 2021

Transportregelverken för väg, järnväg, sjö och luft uppdateras 2021 och kommer alla ut i nya utgåvor. Du kan beställa aktuella regelverk hos oss och och givetvis boka dig på vårt webinar där vi går igenom alla nyheter och ändringar. 

Webinar: Nya farligt gods regler 2021

Transportregelverk

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support