SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Skador på tankcontainrar

Skador på tankcontainrar

Antalet skador på tankcontainrar orsakade av kollisioner ökar över hela världen. Andra viktiga skadeorsaker är korrosion på insidan av tankcontainrar och föroreningar från tidigare transporterad last.

I början på året gjorde transportförsäkringsgivaren TT Club klart sin analys av skadehändelserna inträffade under 2020.

Analysen visar att den ökade volymen av tankcontainrar som används för handel med kemikalier och andra vätskor i den primära öst-västhandeln har förändrat riskprofilen för skador på sådana enheter. Även om föroreningar genomgående har dominerat som den främsta orsaken till skador för tankcontaineroperatörer under de senaste åren, visar de aktuella siffrorna kollision som den främsta orsaken.

Uppgifterna som baseras på den senaste analysen täcker försäkringsåret 2020 och anses ge en tillförlitlig bild av riskerna för företag världen över som använder sig av tankcontainrar.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support