SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Sverige har undertecknat multilateralt avtal M352

Sverige har undertecknat multilateralt avtal M352

Sverige har undertecknat det multilaterala avtalet M352. Avtalet tillåter, under vissa givna förutsättningar, transport av UN 1956 KOLVÄTEGASBLANDNING, KONDENSERAD, N.O.S. (Blandning C) i fasta tankar (tankfordon) utan värmeisolering och med ett provtryck lägre än det lägsta provtryck som är angivet för blandning C.  

Avtalet initierades av Norge i mars 2023 och har även undertecknats av Danmark. 

M352 efterträder det tidigare M320 som gäller till 31 maj 2024.

M352

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support