SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Transport av fast medicinskt avfall eller smittförande avfall, Kategori A

Transport av fast medicinskt avfall eller smittförande avfall, Kategori A

Sverige har undertecknat det multilaterala avtalet M317. Avtalet gör det möjligt att tillordna medicinskt avfall eller smittförande avfall i Kategori A till UN 3549. UN-numret, som kommer in i transportregelverken 2021, kan alltså redan börja användas vid vägtransport genom att följa M317.
1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support