SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Transportstyrelsen ger ut remissförslag om ändring av Östersjöavtalet

Transportstyrelsen ger ut remissförslag om ändring av Östersjöavtalet

Transportstyrelsen ger ut remiss av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjöområdet (Östersjöavtalet). De önskar synpunkter senast den 13 november 2022. Ange diarienummer TSF 2022-132 i ert svar.

Remissmaterial

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till: sjofart@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Helena Ragnarsson, handläggare farligt gods
helena.ragnarsson@transportstyrelsen.se
010-495 33 22

Christine Vallhagen, jurist
christine.vallhagen@transportstyrelsen.se
010-495 63 27

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support