SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Transportstyrelsen önskar synpunkter angående Östersjöavtalet

Transportstyrelsen önskar synpunkter angående Östersjöavtalet

Östersjökonferensen, vid vilken Östersjöavtalets ändringar diskuteras, ställdes i somras in pga Coronapandemin. Istället ska mötet nu genomföras genom skriftligt förfarande. Transportstyrelsen önskar därför ta del av synpunkter avseende det bifogade förslaget som inkommit från Tyskland. Beslut gällande det inkomna förslaget kommer att tas vid årsskiftet och om det antas kommer nya Östersjöavtalet att börja gälla 1 juli 2021. 

Skicka era synpunkter till sjofart@transportstyrelsen.se senast den 25 november. Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta
Helena Ejlerung
Handläggare Farligt Gods på Transportstyrelsen
Sektionen för sjövärdighet
Direkt: 010 4953322

MoU Proposal DE 01

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support